خوشامد
در گذشته نه چندان دور سیروز کبد به عنوان بيماري صعب العلاج و یا غیر قابل درمان محسوب میشد و هر بیمار نارسایی کبدی محکوم به مرگ بود و پزشکان داخلی و جراحی شاهد زندگی بسیار مشقت بار و رو به مرگ آنها بودند. 
از دهه شست میلادی و به دنبال فعالیتهای چشمگیر دکتر توماس استرارزل پیوند کبد برای بیماران موجب امیدواری بسیار گردید و سرانجام اين درمان در دهه هشتاد ميلادي به عنوان درمان استاندارد نارسایی پیشرفته کبد شناخته شد. اکنون سیروز کبدی قابل درمان است و پیوند کبد در مراکز پیشرفته دنیا اگر چه به سختی ولیکن به صورت روزمره در حال انجام است. 
خوشبختانه در کشور ما نیز از حدود بیست و پنج سال قبل این فعالیت آموزشی – درمانی پیچیده به همت همکاران متعهد اولین گامها را برداشت و پس از تصویب قانون مرگ مغزی در سال 1380 شتاب بیشتری گرفت و تاکنونبیش از ۴ هزار پیوند کبد در کشورمان انجام گرفته است. به موازات توسعه پیوند کبد، اعمال جراحی کبد و مجاری صفراوی نيز گسترش یافته و بسیاری از اعمالی که قبلا غیرممکن بود، امکان پذیر شد. باز شدن این عرصه منجر به درمان بسیاری از بیماران گردید و جامعه پزشکی را به افتخار دیگری در خدمت به مردم نائل گردید. 
از ویژگیهای جراحی پیوند کـبد ماهیت کـار تیمی آن اسـت و این رشته بدون مشارکت تمامی رشتههای مرتبط نمیتواند به موفقیت دست یابد. این ویژگی در چهارمین کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به خوبی نمایان است و برنامه آن بگونه اي طراحی شده که برای همه رشته های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط آموزنده باشد. 
همکاران ما در گروه پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران که اکنون تجربه قابل قبولی در این عرصه کسب نموده اند با تلاش زیاد و همراهی صمیمانه اساتید محترم ایرانی داخل کشور و اساتيد محترم بنام خارج از کشور چهارمین کنگره هپاتوپانکراتیکو بیلیاری و پیوند کبد را با برنامه ای جامع طراحی کردهاند که امیدواریم مورد استفاده همکاران قرار گیرد. 
در این کنگره موضوعات مختلف با حضور فوق تخصصهای مرتبط به بحث گذاشته شده و مطالب جـدیـد در قالب سـخنرانیهاي اصـلی، پانـلهای چـند رشـتهای و کارگاههای جانبی به شرکت کننده ها ارائه خواهد شد. از خداوند متعال پیشرفت روز افزون این حرکت علمي و توفیق همکاران عزیز را خواستاریم.

 

رئیس کنگره 
دکتر علی جعفریان